การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

       sacit ขอเชิญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก สศท. เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, ลิขสิทธิ์, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการ้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้ารับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าแห่งแบรนด์ ณ งานประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม

 

ครั้งที่ 1 ณ ขอนแก่น วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 ณ สงขลา วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3 ณ เชียงใหม่ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

โทร. 035-367 0549 ต่อ 1385 คุณวรรณฉัตร ต่อ 1354 คุณธัชชาอร

หรือสอบถามผ่านทาง Line Official ตาม QR Code