การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ชวนเช็คอินอยุธยา

sacit ชวนเช็คอินอยุธยาดึงนักท่องเที่ยวช็อปงานหัตถกรรมไทยคู่การท่องเที่ยว
นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ sacit ร่วมกิจกรรมชวนใส่ผ้าไทยท่องเที่ยวเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในอีเวนท์สร้างสีสันทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อแฝงบรรยากาศ (Ambient Media) นั่งรถตุ๊กๆ ชมเมืองเก่าแบบมีสไตล์ แจกพัดคลายร้อนแก่นักท่องเที่ยวตามแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆ พร้อมเชิญชวนแวะซื้อของฝากของขวัญฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทย ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา