การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดิอนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)