การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย SACIT Shop ภายใต้โครงการขยายช่องทางการตลาด E-Commerce และจัดทำ Virtual Reality ในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)