การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รายละเอียดการจัดงาน CRAFTS BANGKOK 2021

ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 (10:00-20:00 น.)

สถานที่จัดงาน ฮอลล์ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

วัตถุประสงค์

     เป็นงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรม จาก สศท. และโครงการในพระราชดำริ เช่น โครงการกำลังใจฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการเซรามิค สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ รวมถึงส่วนจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 350 คูหา

     กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

     1. ABOUT SACIT และ SACIT SHOP ส่วนนิทรรศการและการจ้าหน่ายสินค้าจุดจ้าหน่ายของ สศท.

     2. ส่วนนิทรรศการโครงการผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen และโครงการ SACIT War Craft จัดแสดงผลงานโครงการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ สศท. ประจ้าปี 2564

     3. การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม กว่า 350 คูหา ประเภทงานผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง ผ้าย้อมสี ธรรมชาติเครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง เครื่องเงิน-เครื่องทอง เครื่องถม งานเบญจรงค์, เครื่องกระดาษ, งานแกะสลักไม้ เครื่องเขิน ฯลฯ โดยแบ่งเป็นกลุ่มดีไซน์ กลุ่มไลฟ์สไตล์ กลุ่มวัสดุธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานศิลปหัตถกรรมแบบด้ังเดิม

     4. การเจรจาธุรกิจ การสาธิต และการท้า workshop ร่วมกับนักสร้างสรรค์งานคราฟต์รุ่นใหม่

     5. กิจกรรมบนเวทีการแสดง อาทิ การเสวนาเปิดมุมมองของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มีต่อวงการศิลปหัตถกรรม ไทย และกิจกรรมการแสดงพิเศษของศิลปินดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียง อาทิ นนท์-ธนนท์ จ้าเริญ,อิ งค์-วรันธร เปา นิล, แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร และ เบล-สุพล พัวศิริรักษ์

     ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 15 ราย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมการเปิดตัว friend of SACIT โดยมีคุณเบลล่า ราณี แคมเปน เป็นแขกรับเชิญพิเศษ