การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

การบรรยายกิจกรรมพัฒนาเทคนิคการการรังสรรค์ (การออกแบบ) รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า