การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างการต่อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมสำหรับระบบการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)