การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพหรืองานศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้โครงการจัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)