การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

องค์ความรู้ขั้นตอน กระบวนการเทคนิคเชิงช่างงานหัตถกรรมเทคนิคการทำเครื่องประดับเงินแบบยัดลาย