การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดนิทรรศการ .... “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” และ เสวนาในหัวข้อ “งานช่างไทยที่ใกล้สูญหาย ... จะฟื้นฟู หรือรอสิ้นสูญ”

ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดนิทรรศการ .... “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” และ เสวนาในหัวข้อ “งานช่างไทยที่ใกล้สูญหาย ... จะฟื้นฟู หรือรอสิ้นสูญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ


          SACICT จัดกิจกรรม จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย หรือเหลือผู้ทำน้อยรายมีแนวโน้มต่อการใกล้สูญหาย ภายใต้ชื่องานนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” โดยจะเป็นการจัดแสดงผลงานร่วมกันระหว่าง ผลงานเก่าแก่ที่สะท้อนคุณค่าการใช้สอยที่มีมาแต่โบราณ หรือมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเครื่องใช้ของชนชั้นสูง ชั้นเจ้านาย นำมาจัดแสดงเทียบเคียงกันกับผลงาน “ครู” ที่ใกล้สูญหาย หรือเหลือผู้ทำน้อยราย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิม เดินทางผ่านกาลเวลามาถึงปัจจุบัน โดยมีผลงานที่จัดแสดงใน 40 ประเภทงาน จำนวนกว่า 300 ชิ้นงาน นิทรรศการ ... “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” จัดระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ และกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ ... “งานช่างไทยที่ใกล้สูญหาย จะฟื้นฟู หรือรอสิ้นสูญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ


          ผู้สนใจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมงาน กรุณาแจ้ง ชื่อ–สกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ เฟสบุ๊ค หรือ ไลน์ไอดีที่สามารถติดต่อกลับได้ (กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง) และแจ้งกลับมายัง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่... อีเมล : piyathep.t@sacict.or.th หรือ rungsimun.k@sacict.or.th หรือ ติดต่อทาง โทรศัพท์
035–367054–7 หรือ สายด่วน 1289 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563