การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

น้องวาฬแสนน่ารัก

จะตั้งโชว์ หรือเอาไว้ใช้งาน ก็ได้ทั้งนั้น

#น้องวาฬแสนน่ารัก พร้อมให้ทุกท่านเป็นเจ้าของแล้วที่ SACICT SHOP ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#SACICTShop