การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดนิทรรศการ นานาศิลปาชีพ ตามแนวคิด “ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปัก”

นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดนิทรรศการนานาศิลปาชีพ @ SACICT ภายใต้แนวคิด “ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปัก” เพื่อเผยแพร่คุณค่า ความงดงามและความประณีตของผ้าไทย ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปัก บริเวณชั้น 1 อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 มีกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับจากผ้า โดย คุณกัลยกร ธนรัชต์ภักดี สมาชิก SACICT จากร้านSeasoning

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์