การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การเปิดหอนิทรรศการสุพรรณ -พัสตร์

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดหอนิทรรศการสุพรรณ -พัสตร์ พร้อมทั้งได้มีการจัดเสวนาพิเศษ “สืบสานงานสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ผ่านทาง Facebook : SACICT เพื่อเผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการส่งเสริมงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทย จากวิทยากรมากประสบการณ์ในด้านผ้าไหมไทย อาทิ
      - คุณฟอร์ด - กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร VOGUE Thailand
      - คุณโจ -อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนิทรรศการ บริษัทไอคอนสยาม จำกัด
      - คุณปอย -ตรีชฎา เพชรรัตน์ นักแสดงชื่อดัง
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์