การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน (SACICT Concept)

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน (SACICT Concept) เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอน ข้อตกลง ในการเข้าร่วมโครงการรวมถึงการแบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ ณ ห้องประชุมแพรวาชั้น 2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศ.ศ.ป.