การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้โครงการ SACICT CONCEPT

วันพฤหัสบดัที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ AMARIN Convention Hall 1-2 SACICT จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้โครงการ SACICT CONCEPT ใน 5 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มสินค้าสำหรับงานออกแบบภายใน กลุ่มสินค้าของชำร่วย ของขวัญ ของที่ระลึกทั่วไป กลุ่มสินค้าของที่ระลึกองค์กรและกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนกลุ่มพันธมิตรทางการค้า และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหรือนักสร้างสรรงานศิลปหัตถกรรม มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายงานหัตถกรรม


SACICT CONCEPT เป็นกิจกรรมหนึ่งของ SACICT ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ และงานศิลปหัตถกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระ ทบต่อธรรมชาติในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ วัตถุดิบ จนถึงการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและระดับสากลได้ อีกทั้ง ยังเป็นส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน