การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม Craft Communities ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)