การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมจัดเก็บองค์ความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ และงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในโครงการของ ศ.ศ.ป.