การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (ฺBrand Identity) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)