การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง เสวนาทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Craft Trend Show 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)