การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๙ อัตรา