การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ตามประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา (ปิดรับสมัคร วันที่ 1 1 เมษายน 2562)