การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

พิธีเปิดงาน SACICT Craft Trend Show 2019

18 มิถุนายน 2562

นางอัมพวัน  พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  เป็นประธานเปิดงาน SACICT Craft Trend Show 2019 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซนทรา ถนนแจ้งวัฒนะ

SACICT ได้ริเริ่มจัดงาน SACICT Craft Trend Show 2019 ขึ้นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทย SACICT Craft Trend Show 2019 จึงเป็นแหล่งรวมและเผยแพร่องค์ความรู้งานหัตถศิลป์ที่จับต้องได้ เป็นประสบการณ์จริงของผู้ที่อยู่ในวงการผลิตงานหัตถศิลป์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้สัมผัสและรับรู้ถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาชิ้นงาน เสมือนเป็นเข็มทิศให้แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ผู้ที่รัก ชื่อชอบ และผู้ที่ประกอบธุรกิจ

ภายในงานจะได้พบกับ การเปิดตัวแนวโน้มและทิศทางงานศิลปหัตถกรรมในปี 2563 หรือ SACICT Craft Trend 2020 ที่ SACICT ได้ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และความสนใจของผู้บริโภคต่องานศิลปหัตถกรรมของภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตชิ้นงาน

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงและจำหน่ายผลงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น Benjarong Signature Collection , การประกวด Innovative Craft Awards 2019 และอื่นๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

SACICT ขอเชิญชมงาน SACICT Craft Trend Show 2019  ได้วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 อาคารทรงเหลี่ยม ชั้น 4 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)