การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ครูชุ่ม สุวรรณทิพย์ (เสียชีวิต)