การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ครูประสม สุสุทธิ (เสียชีวิต)

ครูศิลป์ปี2553  หัตถกรมแทงหยวก