การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

หอนิทรรศการโขน

จัดแสดงนิทรรศการ “ยืนเครื่องโขน : ศาสตร์สร้างศิลป์ มรดกแผ่นดินร่วมวัฒนธรรม”นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของการแสดงโขนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้เรื่องหัวโขน ผ่านหัวโขนที่นำมาจัดแสดงมากกว่า 70 เศียร กระบวนการทำหัวโขน กระบวนการสร้างสรรค์ พัสตราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ในงานโขน เป็นต้น